Untitled Document

क्र . पुस्तकाचे नाव लेखक प्रकाशक वाचकांचे मनोगत
1 मनात अच्युत गोडबोले मनोविकास प्रकाशन मनात
2 अर्थात अच्युत गोडबोले राजहंस प्रकाशन @mdo
3 किमयागार अच्युत गोडबोले राजहंस प्रकाशन किमयागार
4 भेदिलें सूर्यमंडळा रवींद्र भट प्रकाशन भेदिलें सूर्यमंडळा
5 इंद्रायणीकाठी रवींद्र भट प्रकाशन @mdo
6 हेचि दान देगा देवा रवींद्र भट प्रकाशन @mdo
7 सागरा प्राण तळमळला रवींद्र भट प्रकाशन @mdo
8 एक होता कार्व्हर वीणा गवाणकर राजहंस प्रकाशन @mdo
9 दुर्दम्य गंगाधर गाडगीळ पॉप्युलर प्रकाशन @mdo
10 अग्निपंख डॉ . ए .पी.जे . अब्दुल कलाम राजहंस प्रकाशन @mdo
11 छावा शिवाजी सावंत कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन @mdo
12 मृत्युंजय शिवाजी सावंत मेहता पब्लिशिंग हाऊस @mdo
13 स्वामी रणजीत देसाई मेहता पब्लिशिंग हाऊस @mdo
14 श्रीमान योगी रणजीत देसाई मेहता पब्लिशिंग हाऊस @mdo
15 हा तेल नावाचा इतिहास आहे गिरीश कुबेर राजहंस प्रकाशन @mdo
16 नाझी भस्मासुराचा उदयास्त वी . ग . कानिटकर राजहंस प्रकाशन @mdo
17 शाळा मिलिंद बोकील मौज प्रकाशन शाळा
18 योद्धा संन्यासी वसंत पोतदार राजहंस प्रकाशन @mdo
19 डॉ . हेडगेवार प्र . ग . सहस्त्रबुद्धे प्रकाशन @mdo
20 सहा सोनेरी पानं स्वा . वि . दा . सावरकर मनोरमा प्रकाशन @mdo
21 १८५७ चे स्वातंत्र्यसमर स्वा . वि . दा . सावरकर मनोरमा प्रकाशन @mdo
22 चिंता करितो विश्वाची सुनील चिंचोळकर प्रकाशन @mdo
23 पार्टनर व . पु . काळे मेहता पब्लिशिंग हाऊस @mdo
24 हसरे दुःख भा . द . खेर राजहंस प्रकाशन हसरे दुःख
25 चाणक्य भा . द . खेर मेहता पब्लिशिंग हाऊस चाणक्य
26 महाभारत कमला सुब्रह्मण्यम
मंगेश पाडगावकर
राजहंस प्रकाशन महाभारत
27 पर्व एस् . भैरप्पा मेहता पब्लिशिंग हाऊस पर्व
28 रिच डॅड पुअर डॅड रॉबर्ट टी. कियोसाकी मंजुल प्रकाशन रिच डॅड पुअर डॅड
29 ययाति वि .स .खांडेकर मेहता पब्लिशिंग हाऊस ययाति
Untitled Document