Untitled Document

क्र . पुस्तकाचे नाव लेखक प्रकाशक वाचकांचे मनोगत
1 मनात अच्युत गोडबोले मनोविकास प्रकाशन मनात
2 अर्थात अच्युत गोडबोले राजहंस प्रकाशन @mdo
3 किमयागार अच्युत गोडबोले राजहंस प्रकाशन किमयागार
4 भेदिलें सूर्यमंडळा रवींद्र भट प्रकाशन भेदिलें सूर्यमंडळा
5 इंद्रायणीकाठी रवींद्र भट प्रकाशन @mdo
6 हेचि दान देगा देवा रवींद्र भट प्रकाशन @mdo
7 सागरा प्राण तळमळला रवींद्र भट प्रकाशन @mdo
8 एक होता कार्व्हर वीणा गवाणकर राजहंस प्रकाशन @mdo
9 दुर्दम्य गंगाधर गाडगीळ पॉप्युलर प्रकाशन @mdo
10 अग्निपंख डॉ . ए .पी.जे . अब्दुल कलाम राजहंस प्रकाशन @mdo
11 छावा शिवाजी सावंत कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन @mdo
12 मृत्युंजय शिवाजी सावंत मेहता पब्लिशिंग हाऊस @mdo
13 स्वामी रणजीत देसाई मेहता पब्लिशिंग हाऊस @mdo
14 श्रीमान योगी रणजीत देसाई मेहता पब्लिशिंग हाऊस @mdo
15 हा तेल नावाचा इतिहास आहे गिरीश कुबेर राजहंस प्रकाशन @mdo
16 नाझी भस्मासुराचा उदयास्त वी . ग . कानिटकर राजहंस प्रकाशन @mdo
17 शाळा मिलिंद बोकील मौज प्रकाशन शाळा
18 योद्धा संन्यासी वसंत पोतदार राजहंस प्रकाशन @mdo
19 डॉ . हेडगेवार प्र . ग . सहस्त्रबुद्धे प्रकाशन @mdo
20 सहा सोनेरी पानं स्वा . वि . दा . सावरकर मनोरमा प्रकाशन @mdo
21 १८५७ चे स्वातंत्र्यसमर स्वा . वि . दा . सावरकर मनोरमा प्रकाशन @mdo
22 चिंता करितो विश्वाची सुनील चिंचोळकर प्रकाशन @mdo
23 पार्टनर व . पु . काळे मेहता पब्लिशिंग हाऊस @mdo
24 हसरे दुःख भा . द . खेर राजहंस प्रकाशन हसरे दुःख
25 चाणक्य भा . द . खेर मेहता पब्लिशिंग हाऊस चाणक्य
26 महाभारत कमला सुब्रह्मण्यम
मंगेश पाडगावकर
राजहंस प्रकाशन महाभारत
27 पर्व एस् . भैरप्पा मेहता पब्लिशिंग हाऊस पर्व
28 रिच डॅड पुअर डॅड रॉबर्ट टी. कियोसाकी मंजुल प्रकाशन रिच डॅड पुअर डॅड
29 ययाति वि .स .खांडेकर मेहता पब्लिशिंग हाऊस ययाति
30 राऊ ना.स.इनामदार कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन राऊ
Untitled Document